Success Story – Jiří Šimek

Success Story – Jiří Šimek

 „Nové myšlenky a nezapomenutelné přístupy mě provází celou moji kariérou.“

V Mazars Česká republika pracuje 17 let.

Moje cesta k poradenství vedla trochu nezvykle od přírodních věd, které mne na gymnáziu bavily nejvíce. Ačkoli jsem jako kluk původně toužil studovat medicínu, nakonec jsem  při rozhodování o budoucí kariéře zvolil  Vysokou školu ekonomickou v Praze, která spojovala logické myšlení a jazyky. Mým hlavním oborem byl zahraniční obchod, který mi připadal velice atraktivní – kombinace učení jazyků, praktických obchodních a marketingových vědomostí a budoucnost například v diplomacii či v obchodním cestování v rámci zahraničních společností. Samozřejmostí pro mě byla i vedlejší specializace Účetnictví, která pro změnu odrážela moje geny získané od rodičů (již jako dítě jsem často pobýval v účtárně, kde pracovala moje maminka).

Postupem času mě zaujala kombinace účetnictví a využití jazyků v zahraničních auditorských společnostech. Jelikož tehdy neexistovalo  velké omezení pro získání certifikátu daňového poradce a studium probíhalo  na naší vysoké škole, rozhodl jsem se v průběhu studia tento certifikát získat. Jakmile jsem však přišel do styku s praxí daňového poradce a postupně začal zjišťovat, že se jedná spíše o právnický obor, kde logické uvažování často bylo posunuto na druhou kolej a hlavním byla forma, jak se daná věc upravila v právním textu, rozhodl jsem se, že lepší bude se zaměřit na účetnictví a audit.

S tímto cílem jsem se začal ohlížet po vhodném budoucím zaměstnání. Samozřejmě první volba jako každého studenta padla na společnosti tehdy z „velké šestky“. Ne všechny mě však přesvědčily, že bych chtěl kariéru u nich rozvíjet – většinou jsem sledoval chování jejich zaměstnanců a jejich sociální vnímání, což mě často odradilo. Navíc všichni se zaměřili na to, že jsem daňový poradce a moji kariéru vnímali pouze v této oblasti, což jsem nechtěl. Tato fakta mě následně přesvědčila, abych přijal nabídku pracovat v Mazars, tehdy nepříliš známé zahraniční společnosti. Tato společnost spojovala můj pozitivní vztah k Francii (tehdy ještě byla společnost Mazars spíše vnímána jako společnost obsluhující francouzskou klientelu) a příjemné lidi, které jsem mohl všechny osobně znát i vzhledem k velikosti společnosti (cca 30 lidí celkem).

Postupem let se ukázalo, že moje rozhodnutí bylo správné a že mi tato společnost může nabídnout i více než jsem původně čekal. Vzhledem ke stabilnímu růstu od roku 2000 jsem se mohl i já rozvíjet se společností. Vždy jsem měl rád adrenalin a nové výzvy, což se někdy naplňovalo až nad rámec mých očekávání. Ničeho však z této doby nelituji, jelikož jsem mohl rozvíjet spoustu mých dovedností a znalostí, i když na úkor mého volného času.

Kdo něco podobného zažil, určitě mi dá za pravdu, že ty nejvydřenější znalosti jsou ty nejužitečnější pro život. Naučil jsem se komunikovat s různými lidmi, argumentovat u složitých případů, prezentovat sebe sama a samozřejmě spoustu technických znalostí, které dodnes využívám. Všechny tyto oblasti člověk může rozvíjet dle mého především v auditu, kde se musí setkávat a komunikovat s různými lidmi z různých profesí a díky zahraniční společnosti využije i znalost jazyků a kulturních rozdílů.

Na společnosti jsem také ocenil interakci se zahraničními kolegy, kde stále vidím prostor na zlepšování a větší kooperaci nejen na úrovni pracovní, ale i na úrovni neformálních setkávání, které se dost často posuzuje pouze nákladově a nikoli jako setkání, kdy lidé získávají další cenné zkušenosti a větší soudržnost se společností.

Během celého postupu ve firmě jsem měl možnost pracovat na svém dalším vzdělávání a získat nejen certifikát auditora, ale i účetního experta a zkoušky na znalce v oboru oceňování podniků. V tomto jsem plně ocenil podporu ze strany Mazars a možnosti, které nejsou svázány přílišnými pravidly (vždy lze uplatnit nějaký individuální přístup). Nyní se dost často setkávám s tím, že lidé tuto podporu samozřejmě očekávají, ale často nejsou ochotni nést svůj díl odpovědnosti za další vzdělávání. Přiznám se, že i já jsem některé zkoušky neudělal a musel jsem následně nést finanční náklady, když jsem dostal uhrazenu pouze složenou zkoušku. Nicméně toto by člověka nemělo nikdy odradit. Vždyť jediné, co je důležité, jsou vědomosti a ty vždy zůstávají dané osobě a pokud se člověk rozhodne odejít ze společnosti, tak tyto znalosti společnost dále vlastnit nemůže. To by si asi měl každý uvědomit a primárním motorem pro další vzdělání by mělo být vlastní přesvědčení, že absolvuji vzdělání kvůli sobě a nikoli kvůli společnosti, ačkoli samozřejmě zde synergie pro společnost existují.

Postupně jsem také přicházel na to, že nejdůležitější pro mne ve společnosti, kde pracuji, jsou lidé a interakce s nimi. Pro někoho to může být nepochopitelné, ale můj cíl nebylo dosažení určité pozice ve společnosti, ale získání co nejvíc znalostí a dovedností, které mne obohacují (a to v různých směrech). Díky těmto znalostem a dovednostem jsem rád, že mohu tyto věci dále předávat svým kolegům a toto mě následně naplňuje a dělá mi radost. To je také důvod, proč jsem tak dlouho vydržel v Mazars, jelikož ve chvíli, kdy jsem cítil, že na dané pozici s danými zkušenostmi se již nemohu dále posouvat, tak mi bylo nabídnuto něco dalšího, co vždy bylo něčím nové a co mě lákalo si to vyzkoušet. Ať už to bylo zapojení do poradenské činnosti v rámci due diligence či PPP projektů nebo naopak znalecká činnost. Díky těmto změnám jsem i přes zvažování odchodu nikdy k tomuto kroku nedospěl, což nyní zpětně vyhodnocuji jako velké pozitivum nejen pro mě, ale pevně věřím, že i pro společnost.

Ze všech mých zkušeností nyní čerpám a jsem rád, že mohu mé znalosti dále předávat. Nicméně vidím, jak se svět mění a zároveň s ním se mění i poradenství a audit. Z dříve prestižního oboru se nyní stává strašák pro mladou generaci, která si tuto práci spojuje s velkým pracovním nasazením (což je samozřejmě pravda) a s neindividuálním přístupem. Bohužel již neslyším nikde to pozitivní, co v tomto oboru stále zůstává a co by mohlo dost mladých lidí ocenit (nabytí nových zajímavých zkušeností a to velmi rychle). Navíc dost často je tvrdá práce v sezoně vykompenzována možností dlouhého volna mimo sezonu (i více než měsíc najednou), kdy člověk může plně vypnout a odjet na dlouhé cesty po světě.

Protože jsem u výběru nových mladých kolegů, mohu stále posuzovat jejich vnímání naší práce a profese. Vždy u mladých lidí hledám jejich originalitu a pohled na svět, který je dost často ovlivněn úplně jinými věcmi, než byl kdysi náš pohled na svět, když jsem opouštěl vysokou školu. Je mi trochu líto, že mladí lidé málo využívají šancí, které v současnosti mají – málo lidí využívá možnost pracovat mimo Českou republiku a seznámit se tak s jinými kulturami a tím se obohatit ještě před nástupem do plného pracovního procesu. Zároveň vidím i malou snahu a zápal do oboru, ve kterém se chtějí následně profilovat – čekal bych, že si lidé, kteří chtějí pracovat v auditu, třeba zkusí při škole pracovat v nějaké účetní firmě, aby se dozvěděli, jak vznikají čísla, která se v auditu ověřují. Tento postup pak člověku pomůže jednodušeji pochopit danou práci a také přístup lidí pracujících v účetním oddělení.

Tento vývoj na trhu a v našem odvětví mě přesvědčuje o tom, že moje práce v této oblasti určitě nekončí a budu mít snahu získat pro náš zajímavý obor více mladých lidí a přesvědčit je, že práce v Mazars má pro ně smysl a je zajímavá. Proto si říkám, že dosažení pozice partnera rozhodně není koncem kariéry, ale jejím začátkem, jelikož budu moci ještě více ovlivňovat chod naší společnosti a i celého našeho oboru. I po 17 letech v jedné firmě mohu říci, že práce mě pořád baví, těším se nové pracovní výzvy a dělá mi radost spolupracovat a povídat si s mladšími kolegy, kteří mají chuť a vůli na sobě neustále pracovat a ctižádost něco v životě dokázat. V práci člověk tráví podstatnou část svého života, proto pokud v ní není spokojený, promítá se to i do osobní života. A já spokojený jsem!

Jiří Šimek
Partner oddělení auditu

DSC_0271

Zavřít

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.