Küssel Péter: Veszélyben a csodafegyver?

Küssel Péter: Veszélyben a csodafegyver?

Brüsszelnek szemet szúrt az EKÁER szabályozásunk

A már több mint két éve működő Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszerrel (EKÁER) kapcsolatban október 4-én az Európai Bizottság felszólítást küldött, amelyben kérik Magyarország Kormányát, hogy az EKÁER-t hangolják össze a Tanács 2006/112/EK Irányelvével, közismertebb nevén az Áfa direktívával.

A magyar szabályozás a Bizottság rövid tájékoztatása alapján sérti a fent említett irányelvet, mert az túlnyomórészt a határokon átnyúló, azaz az közösségen belüli tranzakciókra vonatozóan ír elő adminisztratív kötelezettséget. Ezért a Bizottság ún. felszólító levelet küldött, melyben felkéri a Kormányt, hogy két hónapon belül tegye meg a meg nem feleléssel kapcsolatos észrevételeit. Ez azonban már a hivatalos kötelezettségszegési eljárás megindulását jelenti. A magyar adóhatóság „csodafegyverével” kapcsolatban a Bizottság az eljárás jelenlegi fázisában további részleteket nem közölt, nem pontosította, hogy milyen aggályai vannak az EKÁER-rel kapcsolatban. Egy részletesebb, indoklással ellátott véleményt a mostani üzenetet követő két hónap múlva fog küldeni, amennyiben Magyarország nem korrigálja a szabályozást. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a végső szót az Európai Bíróság mondhatja majd ki.

Arra vonatkozóan tehát pontos információk nem ismertek, hogy az EKÁER miért nem felel meg teljes mértékben az Áfa direktívában foglaltaknak, azonban több feltételezés is napvilágot látott a bejelentés óta. A rendszer sértheti az EU-n belüli szabad árumozgás elvét, hiszen azzal kapcsolatban olyan részletezettségű bejelentést kell tenni az adózóknak, amelyek a határátlépéshez kapcsolódó adminisztratív formaságnak tekinthető. Ezek pedig a közösségen belüli kereskedelem akadályát képezhetik.

Az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a felszólítással kapcsolatban közleményében kifejti, hogy Brüsszel döntése érthetetlen és meglepő, az súlyosan veszélyezteti a gazdaság-fehérítésért tett példaértékű magyar intézkedéseket. A közlemény szerint Magyarország mindent meg fog tenni, hogy megvédje az EKÁER rendszert.

A MAZARS véleménye szerint tény, hogy egy olyan gazdálkodónak, aki jellemzően belföldön kereskedik, az EKÁER gyakorlatilag nem jelent többlet-kötelezettséget. Azoknak a gazdálkodóknak viszont, akik EU-n belül kereskednek, túlnyomórészt EKÁER köteles szállítmányuk lesz, hiszen a jelenleg hatályos mentességi küszöbök jellemzően alacsonynak számítanak.

Az EKÁER bevezetése 2015-ben hatalmas port kavart. Az egyik oldalon ugyanis a szabályozás a szállított áru értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírságot helyezett kilátásba, a másik oldalon viszont maga az EKÁER rendszer nem biztosított gördülékeny működést, így több rendszerhibát csak a bevezetés utáni hónapokban sikerült orvosolni. Ráadásul a kezdeti időszakban maga az EKÁER Rendelet sem volt egyértelmű. Az adózók ugyanakkor mára már elfogadták az EKÁER rendszert, annak minden nehézségével együtt. A kiszabható bírság felső határa változatlanul rendkívül magas maradt. Így az adózók gyakran akár egy rendszámelírás miatt is „rághatják a körmüket”. Előfordulnak olyan esetek is, amikor egy szállítmány ugyan nem EKÁER köteles, azonban egy helyszíni (a közúton történő) vizsgálat során erről az ellenőrök csak úgy tudnak megbizonyosodni, hogy gyakorlatilag számon kérik mindazokat az adatokat, amelyet valójában csak egy EKÁER köteles fuvar esetén lenne köteles az ügyfél biztosítani.

(Forrás: https://5percado.hu/brusszelnek-szemet-szurt-az-ekaer-szabalyozasunk/)

Bezár

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.