JOGI NYILATKOZAT

JOGI NYILATKOZAT

Kérjük, figyelmesen olvassa el a személyes adatai kezelésére vonatkozó alábbi előzetes tájékoztatást, és adatait csak akkor töltse fel, ha az adatkezeléshez – az arra vonatkozó információk ismeretében – hozzájárul.

A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A Mazars munkaerő szükséglete kielégítése érdekében egy toborzási internetes felületet biztosít arra, hogy az álláskeresők a már üres vagy a jövőben betöltésre váró álláslehetőségekre való jelentkezés céljából személyes és szakmai adataikat regisztráció után feltöltsék. A rendelkezésre bocsátott személyes adatok adatkezelője a Mazars Kft.

A személyes adatok kezelésének a jogalapja az Ön hozzájárulása. A személyes adatok kezelése munkaerő toborzási célból valósul meg, azokat kizárólag a Mazars toborzással foglalkozó dolgozói ismerhetik meg és kezelhetik. Az adatok technikai feldolgozását és elektronikus tárolását a karrieroldalunkat üzemeltető harmadik fél, a TalentSoft (mint adatfeldolgozó) végzi. Az Ön személyes adatainak további harmadik fél részére történő továbbítására semmilyen körülmények között nem kerül sor. Az adatok megőrzése és kezelése legfeljebb az adatok feltöltésétől számított két évig tart, ezen időtartam eltelte után az Ön regisztrációs felhasználói fiókja és a feltöltött adatok törlésre kerülnek az adatbázis rendszeréből.

Az adatkezelés tartama alatt a hr@mazars.hu címre küldött elektronikus levélben kérheti tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A személyes adatainak helyesbítését, módosítását vagy törlését, a felhasználói fiókján keresztül közvetlenül is megteheti. Amennyiben a fenti tájékoztatás elolvasása után a munkaerő toborzási felületünkön felhasználói fiókot regisztrál, illetve arra személyes adatait feltölti, úgy e cselekménye a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül a Mazars irányába. 

Amennyiben adatainak ilyen jellegű kezeléséhez nem járul hozzá, úgy jelentkezéséhez szükséges adatait, és Önéletrajzát leadhatja személyesen is munkatársainknak, Társaságunk recepcióján: Krisztina Palace, 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

Adatkezelő elérhetőségei:

Mazars Könyvszakértő és Tanácsadói Kft.

1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

Tel: + 36 1 429 3010

Fax: + 36 1235 0481

E-mail: mazars@mazars.hu

Adatfeldolgozó elérhetőségei:

TALENTSOFT

8 Rue Heyrault – 92100 Boulogne Billancourt – France

Tel. + 33 (0)1 41 86 05 60

Fax. +33 (0)1 41 86 05 61

E-mail: contact-ts@talentsoft.com

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén jogorvoslatért a bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: + 36 1 391 1400

Fax: + 36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bezár

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.