ÁTLÁTHATÓ KARRIERÚT

ÁTLÁTHATÓ KARRIERÚT

Az első naptól kiszámítható, teljesítményalapú karrierutat kínálunk  munkatársainknak, akik számos szakmai kihívással és felelősségteljes feladatokkal találkozhatnak a mindennapokban már a kezdetektől.

A Talent Management HR stratégiánk egyik központi eleme. A Mazarsnál már a kezdetektől felelősségteljes feladatokkal bízzuk meg munkatársainkat, ezzel is támogatjuk dinamikus szakmai fejlődésüket és a folyamatos előrelépés lehetőségét.

értékelés & MENTORING

Kollégáink évente kétszer kapnak szóbeli és írásos visszajelzést munkájukról. Az értékelések során világos iránymutatást kapnak arról is, hogy munkakörükben milyen kompetenciákat kell elsajátítaniuk, illetve melyek az előrelépésükhöz szükséges szakmai elvárások. Munkatársaink szakmai és személyes fejlődését támogatja továbbá mentoring rendszerünk.

mentoring

Minden generáció, de kiemelten az Y és a Z generáció alapvető elvárása a vezetőktől (mentortól) kapott személyes odafigyelés és támogatás. A mentoring rendszer a motiválás és megtartás kiemelten fontos eszköze, ennek keretében segíti a csapatszellem kialakulását és az integrációt. A mentori megbeszélések lehetőséget biztosítanak a tapasztalat megosztására, és a mentoráltak számára iránymutatás nyújtására oly módon, amely formális úton nem lenne lehetséges.
Mentori rendszerünk támogatja a tehetségek egyéni fejlesztését, karriercéljainak megvalósulását is. 

ÉRTÉKELÉS

A teljesítményértékelési folyamat világos iránymutatást ad a munkatársaknak arról, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük. Másrészt iránymutatást ad a vezetőknek azzal kapcsolatban, hogy mit kell biztosítaniuk ahhoz, hogy munkatársaik elérjék a számukra kitűzött célokat. A teljesítményértékelés tehát az egyéni fejlesztési-képzési terv alapját képezi.
A teljesítményértékelés során kiemeljük azokat a területeket, kompetenciákat, amelyekkel kapcsolatban munkatársunk teljesítménye meghaladja az adott szinttel szemben támasztott elvárásokat.
A visszacsatolás során továbbá feltárjuk a fejlesztendő területeket is és megfogalmazzuk, hogy munkatársunknak mit kell tennie ahhoz, hogy a vele szemben támasztott elvárásoknak megfeleljen, céljai elérésével személyes sikert és fejlődést könyvelhessen el.
Teljesítményértékelő rendszerünk alapja a folyamatosság és a kölcsönösség.

 

Bezár

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.