Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

U bezoekt de recruitmentwebsite van Mazars Nederland. Wilt u meer informatie over de Mazars Groep? Bezoek dan www.mazars.com!

AVG

Bevestiging van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Door een aanvraag in te dienen bij , de verantwoordelijke voor de verwerking, machtigt u ons om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken met het oog op een wervingsproces en alle wervingsprocedures.

We zullen de volgende gegevens verzamelen en verwerken: uw achternaam, voornaam/voornamen, leeftijd, postadres, e-mailadres, vorige positie(s) en/of huidige positie (hierna uw ‘Gegevens’ genoemd).

Daarnaast worden uw Gegevens gebruikt om contact met u op te nemen en uw aanvraag te verwerken.

U bent niet verplicht om deze Gegevens te verstrekken. Uw Gegevens worden verwerkt op basis van uw voorafgaande toestemming voor deze verwerking, inclusief wanneer de Gegevens werden verzameld op basis van de legitieme belangen van  bij de verwerking van uw aanvraag.

Als u toestemming weigert, worden uw Gegevens uit al onze databases verwijderd. Houd er echter rekening mee dat als u een fout maakt of weigert om uw Gegevens te verstrekken, het aanmeldproces wordt geannuleerd.

We herinneren u eraan dat voor de verwerking van uw Gegevens en in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna AVG genoemd) en de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd) met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden, u het recht heeft om te weten of we uw Gegevens bewaren en als dat het geval is, heeft u de volgende rechten onder de voorwaarden gespecificeerd in de AVG:

  • Recht van toegang door de betrokkene (artikel 15 van de AVG);
  • Recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG);
  • Recht om te wissen (artikel 17 van de AVG);
  • Recht op beperking van verwerking (artikel 18 van de AVG);
  • Recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 van de AVG);
  • Recht van verzet (artikel 21 van de AVG).

Alle hierboven genoemde rechten zijn persoonlijk en kunnen alleen worden uitgeoefend door de persoon die deze Gegevens aan  heeft verstrekt.

Als u uw rechten wilt uitoefenen of een ander verzoek wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens, neemt u rechtstreeks contact op met  met behulp van de volgende methode .

Voor de toepassing van deze bepalingen kunnen uw gegevens door  worden bewaard gedurende een maximale periode van 24 maanden. Waarna uw gegevens uit onze databases verwijderd.

Uw Gegevens worden niet onderworpen aan automatische gegevensverwerking. Als onderdeel van de hierin beschreven verwerking, worden alle toepasselijke technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen getroffen tegen ongeoorloofde toegang of enige wijziging, openbaarmaking, vernietiging of verlies van uw Gegevens, gehost in datacenters in de Europese Unie voor de gehele duur van de verwerking. Tenzij anders bepaald door bestaande wetgeving, regelgeving of gerechtelijke uitspraken, is de toegang tot uw Gegevens beperkt tot die werknemers die momenteel in dienst zijn van  en, indien van toepassing, hun onderaannemers die de gegevens moeten bekijken en/of gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden

Auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van deze website komt toe aan de Mazars Groep en Mazars Nederland.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze dienst is enkel voor persoonlijk gebruik. Het is strikt verboden om alle of een deel van de inhoud voor andere doeleinden te verspreiden of te reproduceren, in gelijk welke vorm. Als deze regel wordt overtreden, dan wordt dat behandeld als een inbreuk op het auteursrecht. Er kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen tegen de verantwoordelijke persoon of eenheid.

De informatie die op deze website beschikbaar is, is niet onderhevig aan een contract en kan zonder waarschuwing worden gewijzigd. De diensten die op deze website worden vermeld, kunnen verschillen met wat aangegeven werd of kunnen onbeschikbaar zijn buiten Nederland. De website mag in geen geval worden behandeld als een adviesdienst.

Mazars is niet verantwoordelijk voor problemen die werden veroorzaakt door het raadplegen of het gebruiken van de website. Hypertekst-koppelingen bieden toegang tot sites die door derden worden beheerd. Mazars heeft daar geen enkele controle over. Mazars wijst alle verantwoordelijkheid van de hand wat de inhoud van deze sites betreft.

Vertrouwelijkheid en privacy

Klanteninformatie die via de website van Mazars Nederland werd geüpload is enkel toegankelijk voor werknemers van het bedrijf.  Volgens de Franse wetgeving (wet Informatica en Vrijheid, statuut nummer 78-17, van 6 januari 1978), heeft u het recht uw gegevens te bekijken, te wijzigen en te verwijderen. U kunt ons hiervoor schrijven op onderstaand adres:

Data management division
Mazars Group Communications Department
Exaltis – 61 rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense cedex – France
Tel. : +33 (0) 1 49 97 60 00
Fax. : +33 (0) 1 49 97 60 01

Redacteur

De hoofdredacteur van deze website is bereikbaar via marketing@mazars.nl of via:

Watermanweg 80
3067 GG Rotterdam
P.O. Box 23123
3001 KC – Rotterdam
Nederland

Sluiten

Deze website maakt gebruik van cookies. Als je verdergaat op onze website gaan wij ervan uit dat je dat goed vindt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.