Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Polsce – wyzwaniem dla firm?

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Polsce – wyzwaniem dla firm?

Mazars uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez France Alumni Pologne i Orbis-AccorHotels w dniu 29 listopada 2017 roku w siedzibie Grupy Orbis w Warszawie.

W dyskusji „Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Polsce – wyzwaniem dla firm?” wzięły udział:

  • Sylwia Pawełczyk-Maśluk, Chief Talent & Culture Officer Orbis & AccorHotels Eastern Europe
  • Renata Stefanowska, Menadżer Działu Komunikacji i Marketingu Mazars w Polsce
  • Ewa Krupa, Prezes Fundacji Orange Polska
  • Izabela Przybysz, Kierowniczka Obserwatorium Równości Płci, Analityczka w Instytucie Spraw Publicznych.

Panel moderowała Joanna Lora, Zastępca Attaché ds. współpracy akademickiej i naukowej w Ambasadzie Francji w Polsce

Uczestniczki dyskusji przedstawiły procentowe udziały kobiet i mężczyzn w ich organizacjach oraz rozmawiały  o programach mających na celu niwelowanie różnic orz promocję równości płci i różnorodności. Podzieliły się też doświadczeniami z własnej ścieżki kariery zawodowej. Pani Izabela Przybysz z Obserwatorium Równości Płaci przedstawiła wyniki badań równości płci w polskich przedsiębiorstwach, z których wynika, że udział i rola kobiet w średnich wielkości firmach jest wciąż zbyt niska.

Różnorodność i równość płci to jeden z priorytetów polityki Mazars w Polsce i na świecie oraz jedna z podstawowych wartości grupy Mazars, która przejawia się równym traktowaniem kobiet i mężczyzn, tworzeniem dobrej atmosfery i sprzyjających warunków pracy oraz umożliwianiem kobietom i mężczyznom takiego samego dostępu do stanowisk, zarówno na poziomie rekrutacji, jak i awansów, zaangażowanie firmy w promocję kobiet, wymianę poglądów i mentoring.

Zamknij

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.