Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Polsce - wyzwaniem dla firm?

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Polsce – wyzwaniem dla firm?

Mazars uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez France Alumni Pologne i Orbis-AccorHotels w dniu 29 listopada 2017 roku w siedzibie Grupy Orbis w Warszawie.

W dyskusji „Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Polsce – wyzwaniem dla firm?” wzięły udział:

  • Sylwia Pawełczyk-Maśluk, Chief Talent & Culture Officer Orbis & AccorHotels Eastern Europe
  • Renata Stefanowska, Menadżer Działu Komunikacji i Marketingu Mazars w Polsce
  • Ewa Krupa, Prezes Fundacji Orange Polska
  • Izabela Przybysz, Kierowniczka Obserwatorium Równości Płci, Analityczka w Instytucie Spraw Publicznych.

Panel moderowała Joanna Lora, Zastępca Attaché ds. współpracy akademickiej i naukowej w Ambasadzie Francji w Polsce

Uczestniczki dyskusji przedstawiły procentowe udziały kobiet i mężczyzn w ich organizacjach oraz rozmawiały  o programach mających na celu niwelowanie różnic orz promocję równości płci i różnorodności. Podzieliły się też doświadczeniami z własnej ścieżki kariery zawodowej. Pani Izabela Przybysz z Obserwatorium Równości Płaci przedstawiła wyniki badań równości płci w polskich przedsiębiorstwach, z których wynika, że udział i rola kobiet w średnich wielkości firmach jest wciąż zbyt niska.

Różnorodność i równość płci to jeden z priorytetów polityki Mazars w Polsce i na świecie oraz jedna z podstawowych wartości grupy Mazars, która przejawia się równym traktowaniem kobiet i mężczyzn, tworzeniem dobrej atmosfery i sprzyjających warunków pracy oraz umożliwianiem kobietom i mężczyznom takiego samego dostępu do stanowisk, zarówno na poziomie rekrutacji, jak i awansów, zaangażowanie firmy w promocję kobiet, wymianę poglądów i mentoring.