Warsaw Beijing Forum

Warsaw Beijing Forum

Zhe Qiu, Dyrektor Global China Services (CEE) w Mazars weźmie udział w konferencji Warsaw Beijing Forum: Youth for Business, która odbędzie się w dniach 20-24 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zhe Qiu poprowadzi wykład w piątek, 24 maja na Wydziale Prawa i Administracji, a tematem jego wystąpienia będą przejęcia i fuzje w regionie Europy Środkowo Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem chińskich inwestycji.

Warsaw Beijing Forum to wydarzenie organizowane przez studencką Organizację Prawa i Ekonomii Chin utworzoną na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem China University of Political Science and Law i ma na celu poszerzenie świadomości studentów i ekspertów branżowych na temat wymiany handlowej i kulturalnej między Polską a Chinami.

Co roku studenci obu uczelni spotykają się w maju w Warszawie, a w październiku w Pekinie, aby wziąć udział w serii spotkań i warsztatów prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów.

Więcej o Warsaw Beijing Forum

Zamknij

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.