Warsaw Beijing Forum

Warsaw Beijing Forum

Zhe Qiu, Dyrektor Global China Services (CEE) w Mazars weźmie udział w konferencji Warsaw Beijing Forum: Youth for Business, która odbędzie się w dniach 20-24 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zhe Qiu poprowadzi wykład w piątek, 24 maja na Wydziale Prawa i Administracji, a tematem jego wystąpienia będą przejęcia i fuzje w regionie Europy Środkowo Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem chińskich inwestycji.

Warsaw Beijing Forum to wydarzenie organizowane przez studencką Organizację Prawa i Ekonomii Chin utworzoną na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem China University of Political Science and Law i ma na celu poszerzenie świadomości studentów i ekspertów branżowych na temat wymiany handlowej i kulturalnej między Polską a Chinami.

Co roku studenci obu uczelni spotykają się w maju w Warszawie, a w październiku w Pekinie, aby wziąć udział w serii spotkań i warsztatów prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów.

Więcej o Warsaw Beijing Forum