Zawód: biegły rewident. Jakie warunki należy spełnić, aby nim zostać i jakie ścieżki zawodowe otwiera ten tytuł?

Zawód: biegły rewident. Jakie warunki należy spełnić, aby nim zostać i jakie ścieżki zawodowe otwiera ten tytuł?

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego chroniony prawnie i regulowany ustawowo, wykonywany przez osoby, które uzyskają kwalifikację certyfikowaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR). Zdobycie jej jest potwierdzeniem eksperckiej wiedzy w dziedzinie finansów, a w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego.

Kwalifikacja biegły rewident jest niezbędna do uzyskania uprawnień umożliwiających przeprowadzanie czynności rewizji finansowej. Wiele osób pracujących w branży audytorskiej albo posiada już tę kwalifikacje, albo jest w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Rekrutacja na postępowanie kwalifikacyjne prowadzona jest przez cały rok. Kandydaci powinni korzystać z pełni praw publicznych i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. O kwalifikację mogą zacząć ubiegać się, będąc jeszcze studiach. Egzaminy składają się z dwóch części: sprawdzenia wiedzy teoretycznej obejmującej wiele różnych dziedzin, m.in. rachunkowość, prawo, finanse, podatki, kontrolę wewnętrzną, sprawozdawczość oraz rewizję finansową, a także z egzaminu dyplomowego.

– (…) uzyskanie kwalifikacji biegłego rewidenta może stanowić dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, a także umożliwia rozwijanie kariery zawodowej w innych kierunkach niż tylko bezpośrednio związanymi z rewizją finansową. Dodatkową motywację stanowi prestiż związany z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego – podkreśla Michał Nowak, Senior III w Dziale Audytu Ogólnego w Mazars.

Wysoki prestiż zawodu biegłego rewidenta wiąże się także z dużą odpowiedzialnością, czego wyrazem są odpowiednio wysokie wymagania nie tylko w zakresie przygotowania do zawodu, lecz także dalszego doskonalenia zawodowego już po zdobyciu tytułu.

– Biegły rewident jest zobowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe. Przepisy cały czas się zmieniają i pojawią się nowe problemy, np. jak podejść do badania w czasie pandemii. Dlatego bardzo ważne jest, aby biegły rewident był na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Tylko wtedy będzie mógł świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie – zaznacza Iwona Toczek, Manager w Dziale Audytu Instytucji Finansowych w Mazars.

Więcej o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby zostać biegłym rewidentem, specyfice tego zawodu a także perspektywach rozwoju zawodowego w najnowszym wydaniu przewodnika Kariera w Finansach i Bankowości.

Cały artykuł dostępny jest na stronach 70-71 w wersji PDF przewodnika.