Czwarta edycja konkursu „Mój doktorat w 180 sekund" już za nami!

Czwarta edycja konkursu „Mój doktorat w 180 sekund” już za nami!

Wyłoniono zwycięzców tegorocznej krajowej edycji „Mój doktorat w 180 sekund” – konkursu, w którym doktoranci mają możliwość zaprezentowania w języku francuskim swoich osiągnięć naukowych w ciągu 3 minut przy wykorzystaniu jednego slajdu przed jury i szeroką publicznością. 

Wyniki konkursu MT180 Polska 2022 są następujące:

I miejsce: Michalina Kowala z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „Prawo wydawców prasy a dostęp do informacji”.

II miejsce Kamil Bieniek z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – „Optymalizacja mikrostruktury materiałów kompozytowych”.

III miejsce Paula Antonina Bednarz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „Wpływ zanieczyszczenia hałasem na pobieranie pokarmu przez małe gryzonie w środowisku miejskim”.

Nagroda publiczności: Ahmed Lakhdar Kouzou z Politechniki Gdańskiej – „Bezczujnikowe sterowanie maszyną pentafazową w trybie jedno- i wielosilnikowym”.

Wyjątkowe wyróżnienie jury otrzymała Safoura Reza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za pracę „The role of galactosylceramide in chemoresistance of breast cancer”.

Finał Europy Środkowej odbędzie się 7 czerwca w Wiedniu, gdzie spośród kandydatów z Polski, Czech, Węgier i Austrii jury wyłoni trzech laureatów, natomiast jeden laureat zostanie wybrany przez publiczność.

Konkurs „Mój doktorat w 180 sekund” zorganizował Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem „Plejada” i Instytutem Francuskim w Polsce. 

Firma Mazars była partnerem tegorocznej edycji konkursu i fundatorem nagrody za 2. miejsce.

W jury konkursu zasiadał Olivier Degand, Partner, Prezes Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Do zobaczenia za rok.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Kultury Francuskiej.