Usługi kadrowo-płacowe

W Mazars rozumiemy, że pracownicy są siłą napędową każdej organizacji i mają realny wpływ na jej sukces.

Nasi specjaliści wspierają efektywność działania firm poprzez realizację zagadnień związanych z płacami i kadrami. Proponowane przez nas rozwiązania w zakresie outsourcingu płac, kadr i HR zapewniają redukcję kosztów i ograniczenie do minimum ryzyka operacyjnego.

Dołączając do tego działu:

  • zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy, w zakresie zasad prowadzenia akt osobowych, naliczania urlopów wypoczynkowych, wystawiania świadectw pracy, informacji o warunkach zatrudnienia
  • nauczysz się obsługi programów kadrowo-płacowych.

Zobacz więcej