Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poufność

Do informacji o kliencie przesyłanych poprzez stronę Mazars Polska dostęp mają wyłącznie pracownicy firmy.

Zgodnie z prawem francuskim (ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o informatyce i wolności), każdy posiada prawo dostępu do własnych danych, ich poprawiania i usuwania. W tym celu należy skontaktować się z nami na adres podany poniżej.

Wydział zarządzania danymi
Division de traitement des données
Mazars – Département Marketing et Communication Groupe
Exaltis – 61 rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense cedex – France
Tel.: +33 (0) 1 49 97 60 00
Faks.: +33 (0) 1 49 97 60 01

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Mazars Audyt sp. z o.o.

Polityka Prywatności Mazars Polska sp. z o.o.

Zamknij

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.