Polityka prywatności

Poufność

Do informacji o kliencie przesyłanych poprzez stronę Mazars Polska dostęp mają wyłącznie pracownicy firmy.

Zgodnie z prawem francuskim (ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o informatyce i wolności), każdy posiada prawo dostępu do własnych danych, ich poprawiania i usuwania. W tym celu należy skontaktować się z nami na adres podany poniżej.

Wydział zarządzania danymi
Division de traitement des données
Mazars – Département Marketing et Communication Groupe
Exaltis – 61 rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense cedex – France
Tel.: +33 (0) 1 49 97 60 00
Faks.: +33 (0) 1 49 97 60 01

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Mazars Audyt sp. z o.o.

Polityka Prywatności Mazars Polska sp. z o.o.