Internationella möjligheter

Söker du efter en karriär med internationell prägel och stora möjligheter till utveckling och variation i arbetsuppgifter?

Vi är en del av en global organisation med över 50 000 anställda i 100+ länder och områden, vilket ger fantastiska möjligheter för internationella utbyten och erfarenheter.

 

Med det globala Move-programmet har du efter cirka två års anställning möjlighet att göra ett utbyte i ett annat land. Genom Move-programmet har vi också möjligheten ta emot anställda från andra Mazars-länder till våra kontor i Sverige. Dessutom kan du själv söka tjänster i andra länder och vara tjänstledig för det ändamålet.

Vi har även andra internationella partnerskap och möjligheter, som olika grupper och konferenser med andra länder. Du erbjuds också möjligheten att arbeta med internationella kunder och ta del av erfarenheter och kunskaper från hela världen.

 

Under dina första år på Mazars har du möjlighet att ta ansvar för egna uppdrag och styra din utveckling i den riktning du önskar, med korta beslutsvägar och möjlighet till variation i uppdrag och arbetsuppgifter.

 

Dessutom erbjuder globala organisationen genom Mazars University många möjligheter för utbildning och utveckling av våra ledare och partners.