Inkluderande arbetsmiljö

Vi utvecklar nya lösningar på nya marknader och i branscher med internationellt beprövade metoder och stärker därigenom befintliga synergier mellan länder och verksamheter. Mazars starka tillväxt är en naturlig följd av det faktum att vi som företag omfattar olika människor och kulturer och att vi fokuserar på att tidigt identifiera talanger och utveckla framtida ledare.

Mazars globalt har utvecklat internationella utbildningsprogram, däribland Mazars University och vår Executive MBA, vilka fokuserar på att utveckla management och ledarskap. Dessa program erbjuds för att säkerställa att det är hög kompetens som förenar oss över alla kulturgränser. Dynamik och öppenhet, snabbhet och hållbar tillväxt, och mångfalden av våra talanger utgör Mazars DNA.