Intervju

Blir du kallad till intervju kommer du träffa blivande kollegor och/eller chef och HR, detta för att du ska få goda möjligheter att lära känna oss, såväl som vi dig. Vår målsättning är att vara transparanta i processen för att både du och vi ska känna att det är bra match.

Inför intervjun kan du komma att få tester, vi använder oss av ett logiskt- och ett personlighetstest. Testerna används för att ge oss stöttning i rekryteringsprocessen och skapar förutsättningar för en rättvis bedömning av dig som kandidat.

I intervjun kommer vi ställa frågor där du får ge konkreta exempel på hur du tar dig an olika situationer på jobbet. Detta gör vi för att få en så bra bild som möjligt om din erfarenhet och kompetens.

I rekryteringsprocessen jobbar i flexibelt och du kan komma att bli inbjuden till både digital- såväl som fysisk intervju på plats hos oss.