Informacja o prywatności danych

Mazars poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa i obowiązków prawnych związanych z Twoimi danymi osobowymi. Niniejsze oświadczenie przedstawia istotne informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej witryny rekrutacyjnej.

Definicje

W całym tekście niniejszej informacji następujące terminy są rozumiane zgodnie z definicjami poniżej:

Administrator danych – osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych („my”, „nasz”, „nas”);

Osoba, których dane dotyczą osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe („Ty”, „Twoje”);

Dane osobowe – wszelkie dane, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej;

Przetwarzanie – w tym „procesy przetwarzania”, „przetworzony” i „przetwarzanie” oznacza operację wykonywaną na danych osobowych, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator danych

Spółki Mazars Polska sp. z o.o. oraz Mazars Audyt sp. z o.o. są Administratorem danych w odniesieniu do informacji zebranych w ramach naszego procesu rekrutacji, w tym podczas:

 • rejestracji w celu otrzymywania aktualizacji lub informacji o naszych ofertach pracy;
 • składania aplikacji o pracę, w tym możliwości odbycia stażu;
 • przekazywania nam dodatkowych informacji wymaganych w celu obsługi lub dalszego procesu rejestracji Twojego zainteresowania naszymi ofertami pracy lub składania aplikacji o pracę;
 • zadawania nam pytań lub zapytań.

Przetwarzanie danych

Dane zebrane za pomocą tej witryny rekrutacyjnej mogą być przetwarzane w celu:

 • dostarczenia Ci informacji na temat interesujących Cię ofert pracy i naszej Firmy;
 • oceny Twojej przydatności do pracy;
 • realizowania procesów oceny i rozmów związanych z pracą;
 • powiadomienia o wynikach naszego procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział;
 • podjęcia działań w celu zawarcia z Tobą umowy o pracę, zebrania referencji i wypełnienia naszych obowiązków prawnych w zakresie zatrudnienia;
 • aktualizowania Twoich preferencji dotyczących otrzymywania od nas informacji;
 • zagwarantowania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz społecznej;
 • uzyskania porady prawnej.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie w razie konieczności i nie będą one wykorzystywane we wszystkich celach wymienionych powyżej.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z następującą podstawą prawną:

Zawarcie i wykonanie umowy: W przypadku gdy będziesz starać się o pracę w naszej firmie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu sprawdzenia, czy jesteśmy w stanie zawrzeć z Tobą umowę o pracę. W przypadku gdy stwierdzimy, że możemy zawrzeć umowę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby móc wypełnić nasze obowiązki wobec Ciebie jako pracodawca;

Obowiązki prawne: Prawo zobowiązuje nas do przetwarzania Twoich danych osobowych do pewnych celów związanych z zatrudnieniem. Jeśli jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w ramach procesu rekrutacji, aby wypełnić te obowiązki.

Uzasadnione interesy: Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w ramach realizacji szeregu uzasadnionych interesów podczas:

 • rekrutacji i zwiększania liczby naszych pracowników;
 • świadczenia usług naszym klientom;
 • wypełniania naszych obowiązków wobec Ciebie w przypadku gdy zostaniemy Twoim pracodawcą;
 • rozszerzania i rozwijania naszej działalności;
 • poznawania i rozwijania naszej bazy pracowników.

 

Zgoda: W razie konieczności, zapytamy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W przypadku gdy poprosimy Cię o przekazanie nam danych osobowych dotyczących Twojego pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, danych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania Ciebie, Twojego zdrowia fizycznego i/lub psychicznego, życia seksualnego lub orientacji seksualnej („Dane Osobowe Specjalnej Kategorii”), będziemy je przetwarzać na następujących podstawach:

Zgoda:  w razie potrzeby uzyskujemy Twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie takich danych;

Obowiązki:  wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych uprawnień w zakresie prawa pracy, zabezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej.

W przypadku gdy uzyskamy Twoją zgodę i będziemy korzystać z niej do określonych czynności przetwarzania danych, możesz wycofać swoją zgodę w każdym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody może oznaczać, że nie będziemy w stanie kontynuować niektórych procesów i możemy nie być w stanie nadać dalszego biegu Twojej aplikacji o pracę lub, w ograniczonych przypadkach, kontynuować Twojego procesu zatrudnienia.

Udostępnianie danych i międzynarodowe przekazywanie danych

W przypadku gdy ubiegasz się, za naszym pośrednictwem, o stanowisko, które obejmuje pracę w obrębie naszej międzynarodowej Grupy, udostępnimy Twoje dane osobowe odpowiedniej Firmie Mazars.

W przypadku gdy przekażesz nam dane osób udzielających referencji, które znajdują się w innej jurysdykcji, będziemy kontaktować się z nimi zgodnie z wyrażoną przez Ciebie w zgłoszeniu zgodą.

Każda aplikacja o pracę zakończona sukcesem oznacza, że Twoje dane osobowe mogą być dalej przetwarzane i udostępniane zgodnie z naszym obwieszczeniem dla personelu, które Ci udostępnimy wraz z umową do podpisania.

Twoje prawa

Możesz skorzystać z szeregu praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Możesz:

 • zażądać dostępu do swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu;
 • poprosić nas o poprawienie niedokładnych informacji;
 • zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 • wprowadzić ograniczenia w przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych;
 • poprosić nas o przekazanie Twoich danych innemu administratorowi (przenoszenie danych).

Będziemy odpowiedzialni za wykonywanie praw osoby, której dane dotyczą zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wszelkich innych mających zastosowanie przepisów o ochronie danych obowiązujących w czasie Twojego żądania. Żądania mogą być zgłaszane nam pisemnie na adres (rekrutacja@mazars.pl) lub korzystając z danych kontaktowych na naszej stronie www.mazarscareers.com/pl.

Jeżeli masz uwagi do sposobu, w jaki zarządzamy Twoimi danymi osobowymi i nie jesteśmy w stanie rozwiązać tej kwestii w Twoim imieniu, możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://uodo.gov.pl/.

Przechowywanie danych

Okres, przez jaki przechowujemy Twoje dane zależy od szeregu różnych czynników.

Jeżeli zarejestrujesz się, żeby dostawać od nas informacje o ofertach pracy, będziemy nadal wysyłać Ci te informacje, chyba że poprosisz nas o zaprzestanie lub uznamy, że nie ma uzasadnienia, żebyśmy się z Tobą kontaktowali.

W przypadku gdy złożysz aplikację o pracę, zachowamy dane tak długo, jak długo będzie to konieczne w celu spełnienia aktualnych wymogów prawnych i regulacyjnych.

Pliki cookies

Ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Niektóre pliki cookies są niezbędne, aby strona działała, a niektóre dostarczają nam dodatkowych informacji analitycznych, aby pomóc nam ulepszać naszą stronę, zbierając i zgłaszając informacje na temat tego, jak z niej korzystasz. Takie pliki cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje.

Jeśli chodzi o pliki cookies niezbędne do działania tej strony, możesz je zablokować, zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Jeżeli się na to zdecydujesz, niektóre elementy tej strony mogą nie działać.

Jeśli chodzi o cele analityczne, możesz wybrać, które pliki cookies akceptujesz i zarządzać nimi, zmieniając swoje preferencje w dowolnym momencie.

Używane pliki cookies są następujące:

Nazwa Cel Czas przechowywania Niezbędne / Analityczne
wp-settings-{time}-[UID] Stosowane do spersonalizowania Twojego widoku głównego interfejsu strony 1 rok Cele analityczne
_ga Plik cookie z Google Analytics, które umożliwia rozróżnienie użytkowników. 2 lata Cele analityczne
_gid Plik cookie, który ogranicza liczbę żądań. 24 godziny Cele analityczne
_gcl_au Plik cookie umieszczany przez Google Tag Manager w celu przechowywania i śledzenia konwersji. Stały Cele analityczne
wpe-auth Plik cookie ustawiony przez WP Engine, żeby użytkownicy byli zalogowani. Sesja Cele analityczne
wp-wpmlcurrent_admin_language{hash} Przechowuje aktualny język w panelu administracyjnym WordPress. Sesja Cele analityczne
wordpresssec{hash} Ustawiany, gdy użytkownik CMS jest zalogowany. Sesja Cele analityczne
wp-settings-{time}-[UID] Stosowany w celu spersonalizowania widoku interfejsu administratora i interfejsu użytkownika strony. 1 rok Cele analityczne
wp-wpml_current_language Przechowuje aktualny język. Domyślnie ten plik cookie jest ustawiony tylko dla zalogowanych użytkowników. Sesja Niezbędny
mazars-accepted Plik cookie ustawiony dla zgody wyrażonej na korzystanie z ciasteczek. Sesja Niezbędny
mazars-marketing (opcjonalny) Plik cookie ustawiony w przypadku gdy wyrażono zgodę na marketingowe pliki cookies. Sesja Cele analityczne
mazars-analytics (opcjonalny) Plik cookie ustawiony w przypadku gdy wyrażono zgodę na analityczne pliki cookie. Sesja Cele analityczne
wordpresslogged_in[hash] Stosowany do wskazania, kiedy jesteś zalogowany i kim jesteś. Ten plik cookie jest przechowywany w interfejsie użytkownika strony, jak również po zalogowaniu. Sesja Niezbędny
wordpress_test_cookie Sprawdza, czy pliki cookie są włączone w przeglądarce, aby zapewnić odpowiednią obsługę. Sesja

 

Niezbędny

 

Kontakt

W przypadku, gdy masz pytania lub obawy związane z informacją zawartą na tej stronie lub w celu wykonania praw osoby, której dotyczą dane, prosimy o kontakt na adres email rekrutacja@mazars.pl lub poprzez dane kontaktowe znajdujące się na stronie www.mazarscareers.com/pl.

 

Ostatnia aktualizacja: To oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane w styczniu 2021 roku.