Audyt i usługi atestacyjne


Audyt finansowy polega na wyrażeniu opinii o sprawozdaniu finansowym danej spółki. Oznacza to, że audytor dokonuje przeglądu sprawozdań finansowych w celu sprawdzenia rzetelności, integralności i dokładności wszystkich rachunków spółki.

Pracując w Dziale Audytu Mazars, będziesz brał udział w projektach badania sprawozdań finansowych dla naszych klientów z różnych sektorów gospodarczych. Istotnym elementem  pracy audytora jest zrozumienie specyfiki działalności spółki, by w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie przeanalizować obszary ryzyka. Do Twoich obowiązków należeć będzie również przygotowywanie raportów i analiz z przeprowadzonych audytów.

Dołączając do Działu Audytu:

  • poznasz metodologie badania sprawozdań finansowych,
  • zaznajomisz się z działalnością firm działających w różnych sektorach gospodarki,
  • będziesz stale pogłębiać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości,
  • w ramach zespołów audytorskich będziesz pracować wciąż z nowymi osobami i dla innych klientów w Polsce,
  • uzyskasz wsparcie w zdobywaniu uprawnień biegłego rewidenta i innych kwalifikacji zawodowych.

Nasi klienci

Naszymi Klientami są zarówno duże międzynarodowe organizacje, spółki notowane na rynku publicznym, jak i polskie firmy rozwijane i zarządzane przez właścicieli. Jedną z zalet pracy w Mazars jest to, że w pierwszych latach kariery dostaniesz możliwość zdobycia doświadczenia w pracy dla klientów działających w różnych gałęziach przemysłu. Specjalizujemy się w audycie dla branży ubezpieczeniowej, banków, firm przemysłowych i usługowych – jak również dla organizacji i stowarzyszeń publicznych.

Zobacz więcej