Szybka ścieżka kariery

Szybka ścieżka kariery

Wszyscy nasi pracownicy są wyjątkowi. Posiadają oni różne wykształcenie i różne doświadczenia zawodowe.

Zależy nam, aby jak najlepiej wykorzystać ich potencjał i ambicje. Wierzymy, że pomagając naszym pracownikom w osiąganiu ich celów, realizujemy nasze własne dążenia. Dlatego stwarzamy im możliwości rozwoju zawodowego na każdym etapie kariery.

Szybka ścieżka kariery

Twoja ścieżka kariery może przebiegać przez wszystkie obszary naszej działalności lub koncentrować się na jednym z nich. To Ty masz wpływ na jej przebieg.

 • 1

  Asystent

 • 2

  Senior

 • 3

  Menadżer

 • 4

  Partner

Na początku Twojej drogi zawodowej w Mazars proponujemy Ci stanowisko Asystenta. Pracując jako Asystent, staniesz się członkiem zespołu kierowanego przez bardziej doświadczonych kolegów.

Aby pomóc Ci jak najszybciej rozwinąć umiejętności i zdobyć nowe doświadczenia, stopniowo będziemy angażować Cię w pracę nad coraz bardziej złożonymi projektami. Twoja samodzielność i zakres odpowiedzialności będą sukcesywnie rosnąć. Zaczniesz wówczas samodzielną pracę przy trudniejszych sekcjach projektów i będziesz uczestniczył w redagowaniu raportów. Będziesz służył pomocą młodszym Asystentom.

Gdy obejmiesz stanowisko Seniora, Twoja odpowiedzialność znacznie wzrośnie. Zajmiesz się przygotowywaniem projektów od strony operacyjnej i będziesz za nie odpowiedzialny począwszy od fazy przygotowawczej aż po ich zamknięcie. Zaczniesz samodzielnie dobierać członków zespołu projektowego, doradzać młodszym kolegom i nadzorować ich pracę, dbać o wysoką jakość i terminowość realizacji zadania. W swojej pracy będziesz miał bezpośredni kontakt z klientami.

Kolejnym etapem w Twojej karierze zawodowej będzie stanowisko Menadżera. Jako osoba z dużym doświadczeniem będziesz koordynował pracę wielu zespołów projektowych i podejmował decyzje dotyczące różnorodnych aspektów związanych z zarządzaniem projektami. Staniesz się odpowiedzialny za portfel klientów reprezentujących różne branże i sektory gospodarcze oraz będziesz uczestniczył w pozyskiwaniu nowych klientów i w rozwoju działalności firmy w Polsce.

Włączenie do grona Partnerów Mazars jest otwarte dla pracowników posiadających potencjał i dużą motywację do poszerzania i rozwoju działalności grupy w Polsce i na świecie oraz umacniania jej pozycji rynkowej poprzez wytyczanie strategicznych kierunków jej rozwoju. Zostając Partnerem, będziesz w sposób całościowy nadzorował realizację projektów. Staniesz się też gwarantem najwyższego poziomu merytorycznego i etycznego świadczonych przez naszą firmę usług.

W mazars dostrzegamy twoje zaangażowanie
i potrafimy je docenić

Wierzymy, że informacja zwrotna jest istotnym elementem na każdym etapie Twojej kariery. Na podstawie corocznie przeprowadzanej oceny pracowników, przyznawane są awanse i promocje.

Zamknij

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.