Usługi transakcyjne

Zespół doradztwa transakcyjnego Mazars posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie we wszystkich rodzajach transakcji, w tym wyceny, due diligence, wsparcia klientów podczas fuzji i przejęć, restrukturyzacji firm osiągających słabsze wyniki oraz pomocy w sprawach spornych.

Mazars zapewnia również przygotowanie obiektywnych i rzetelnych informacji finansowych niezbędnych do planowanych negocjacji.

Na początku każdej transakcji konsultant musi przede wszystkim zrozumieć model biznesowy przejmowanej firmy, jej działaność, kontekst wykonywanych operacji i problemy, z którymi klienci muszą się zmierzyć (informacje finansowe mogą wpłynąć na wycenę spółki i czynności niezbędne do odbycia się transferu).

Konsultanci uczestniczą w całym procesie transakcyjnym: od zbierania informacji finansowych, poprzez interakcje z innymi uczestnikami zespołu projektowego, aż po rozmowy z zarządem przejmowanej firmy. Odpowiedzialni są oni również za dokonanie podsumowania i analizę informacji finansowych.

Dołączając do tego zespołu:

  • będziesz miał okazje pracować przy interesujących transakcjach,
  • zdobędziesz wiedzę z wyceny przedsiębiorstw,
  • poznasz strategie fuzji i przejęć oraz tajniki prywatyzacji przedsiębiorstw.

Zobacz więcej