Szkolenia i rozwój

W Mazars mamy świadomość, jak ważną rolę odgrywa proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dlatego też dbamy o nieustanną edukację naszych pracowników.

Szkolenia i rozwój

Każdy pracownik ma zaplanowaną ścieżkę rozwoju dopasowaną indywidualnie do zajmowanego przez niego stanowiska, która zawiera zarówno szkolenia merytoryczne, jak i te z kompetencji miękkich. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych doświadczeń odbywa się poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Program Mentoringowy

W Mazars funkcjonuje program mentoringowy, dzięki któremu wsparciem mentora objęci są nie tylko obecni pracownicy, ale również ci, którzy dołączają do firmy. Poprzez mentoring możemy wspierać rozwijanie kompetencji oraz realizację ścieżki zawodowej, pomagać oraz udzielać rad w zakresie konkretnych zadań.

Zdobywanie kwalifikacji zawodowych

Dla pracowników Działu Audytu Mazars prowadzi dedykowany program zdobywania kwalifikacji biegłego rewidenta, w ramach którego przystępujący otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie przygotowania merytorycznego, dodatkowe dni wolne na naukę i egzaminy, a także zwrot kosztów administracyjnych.

Mazars University

Platforma Mazars University, to nowoczesna e-learingowa baza wiedzy dostępna dla wszystkich pracowników o każdej porze dnia i w każdym miejscu na ziemi. Dzięki niej nasi pracownicy mogą korzystać z webinarów, e-learinigów organizowanych wewnętrznie lub przez kolegów z innych biur Mazars na świecie.

Pracownicy Mazars otrzymują również dostęp do Linkedin Learning, czyli kolejnego źródła wiedzy zawierającego nie tylko szkolenia merytoryczne, ale również m.in. szkolenia z komunikacji, zarządzania, sztuk negocjacji.

Mazars –  gdzie marzenia stają się rzeczywistością, a praca przyjemnością

Międzynarodowe zarządzanie talentami wdrożone w naszej firmie zainspirowało nas do stworzenia programów szkoleniowych skupiających się na rozwoju umiejętności zarządczych i talentów przywódczych. Programy z tym związane docierają do wszystkich poprzez Mazars University i Executive MBA. Dają nam one pewność, że dążenie do doskonałości jest cechą, która łączy nas wszystkich niezależnie od różnic kulturowych.

Zobacz więcej