Kwestie prawne

Kwestie prawne

Zastrzeżenie praw autorskich

Prawa autorskie do całej zawartości portalu posiada Grupa Mazars i Mazars Polska.

Ogólne warunki korzystania

Serwis ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego. Rozprowadzanie lub reprodukowanie całej lub części jego zawartości do innych celów, w jakiejkolwiek formie, jest surowo wzbronione. Niezastosowanie się do tego zakazu będzie stanowić naruszenie praw autorskich i może spowodować wszczęcie postępowania cywilnego lub sądowego przeciwko odpowiedzialnej za to osobie lub podmiotowi.

Informacje dostępne na tej witrynie nie są objęte umową i mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia. Usługi wymienione w portalu mogą mieć inną formę niż podana lub być niedostępne poza następującym krajem: Polska. Niniejsza witryna w żadnym wypadku nie powinna być traktowana jako serwis doradczy lub konsultingowy.

Mazars nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku korzystania z witryny. Hiperłącza prowadzą do zarządzanych przez osoby trzecie stron będących poza kontrolą Mazars.

Mazars zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość tych stron.

Zamknij

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.