KARIÉRNÍ RŮST

KARIÉRNÍ RŮST

Roky v Mazars, roky, které se počítají…

Kariérním možnostem se u nás meze nekladou. Pokud budeš šikovný a práce ti půjde od ruky, můžeš na kariérním žebříčku šplhat poměrně rychle. Jakým způsobem budeš postupovat je jasně dáno a vychází to z našich firemních hodnot. Jak rychle budeš postupovat už je jen na tobě a na tvých schopnostech. Postup na vyšší pozici s sebou samozřejmě přináší také složitější a náročnější pracovní úkony, takže je stále se co učit.

Budeme tě podporovat při plnění tvých kariérních cílů a pomůžeme ti je realizovat. Rádi tě pošleme na školení, seminář či workshop, který si vybereš, a který tě posune dál. Sami pořádáme školení v rámci naší Mazars University a občas nás přijede školit i někdo ze zahraničí.

Typy pracovních pozic

Asistent

Asistenti začínají pracovat pod dohledem zkušenějších seniorů či manažerů. Na tuto pozici k nám nastupuje většina absolventů, takže není potřeba mít dlouholetou praxi. Rádi tě všechno potřebné naučíme. Je tedy důležité, abys měl základní znalosti účetnictví a daní ze školy, ale pro všechno ostatní tu jsou naše školení. Jako asistent se budeš podílet na práci v týmu, kde budeš ze začátku zpracovávat lehčí úkoly a pomalu se vypracuješ k úkolům složitějším.

Senior/Specialista/Konzultant

Pokud k nám přijdeš na pozici seniora, specialisty či konzultanta, budeš mít na starosti vedení týmu při práci pro klienta. V praxi to například může znamenat, že jako senior auditor budeš pracovat na zakázce pro určitou společnost a dohlížet na práci ostatních členů svého týmu, pomáhat jim a radit v případech, ve kterých si nejsou jistí. Výsledky práce pak budeš reportovat svému nadřízenému manažerovi.

Manažer

Jako manažer budeš dohlížet na práci jednotlivých týmů, koordinovat jejich činnost a rozdělovat jim úkoly a zakázky, které budeš zastřešovat. Manažer vede týmy a učí je efektivní spolupráci. Je také zodpovědný za komunikaci s managementem klienta a má na starosti získávání nových klientů.

Partner

Partneři se podílejí na utváření celkové strategie a politiky naší společnosti a zodpovídají za zakázky jako celek. U nás v Mazars máme partnerů celkem šest, každý zastřešuje určité oddělení. Jejich pozice se ještě dále dělí na partnery, vedoucí partnery a managing partnera.

Milan ProkopiusMilan Prokopius – Managing partner

Řídí celou naší pobočku v České republice a komunikuje s mateřskou centrálou. Má také na starosti prohlubování vztahů na mezinárodní úrovni a posilování pozice na lokálním trhu. Milan nastoupil do Mazars jako asistent ve chvíli, kdy byla naše společnost teprve v začátcích. V roce 2010 se stal jejím managing partnerem, kterým je dodnes.

Pavel Škraňka – Vedoucí partner oddělení auditu

Pavel Klein – Vedoucí partner daňového oddělení

Nicolas Candy – Vedoucí partner oddělení účetnictví a účetního poradenství

Jaroslav Křivánek – Partner daňového oddělení a Vedoucí oddělení transakčního poradenství

 

Zavřít

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.