Kariérní růst

Mazars, Tvoje chytrá volba…

Kariérním možnostem se u nás meze nekladou. Pokud budeš šikovný a práce ti půjde od ruky, můžeš na kariérním žebříčku šplhat poměrně rychle. Jakým způsobem budeš postupovat je jasně dáno a vychází to z našich firemních hodnot. Jak rychle budeš postupovat už je jen na tobě a na tvých schopnostech. Postup na vyšší pozici s sebou samozřejmě přináší také složitější a náročnější pracovní úkony, takže je stále se co učit.

Budeme tě podporovat při plnění tvých kariérních cílů a pomůžeme ti je realizovat. Rádi tě pošleme na školení, seminář či workshop, který si vybereš, a který tě posune dál. Sami pořádáme školení v rámci naší Mazars University a občas nás přijede školit i někdo ze zahraničí.

Typy pracovních pozic

Asistent

Asistenti začínají pracovat pod dohledem zkušenějších seniorů či manažerů. Na tuto pozici k nám nastupuje většina absolventů, takže není potřeba mít dlouholetou praxi. Rádi tě všechno potřebné naučíme. Je tedy důležité, abys měl základní znalosti účetnictví a daní ze školy, ale pro všechno ostatní tu jsou naše školení. Jako asistent se budeš podílet na práci v týmu, kde budeš ze začátku zpracovávat lehčí úkoly a pomalu se vypracuješ k úkolům složitějším.

Senior/Specialista/Konzultant

Pokud k nám přijdeš na pozici seniora, specialisty či konzultanta, budeš mít na starosti vedení týmu při práci pro klienta. V praxi to například může znamenat, že jako senior auditor budeš pracovat na zakázce pro určitou společnost a dohlížet na práci ostatních členů svého týmu, pomáhat jim a radit v případech, ve kterých si nejsou jistí. Výsledky práce pak budeš reportovat svému nadřízenému manažerovi.

Manažer

Jako manažer budeš dohlížet na práci jednotlivých týmů, koordinovat jejich činnost a rozdělovat jim úkoly a zakázky, které budeš zastřešovat. Manažer vede týmy a učí je efektivní spolupráci. Je také zodpovědný za komunikaci s managementem klienta a má na starosti získávání nových klientů.

Partner

Partneři se podílejí na utváření celkové strategie a politiky naší společnosti a zodpovídají za zakázky jako celek. U nás v Mazars máme partnerů celkem šest, každý zastřešuje určité oddělení. Jejich pozice se ještě dále dělí na partnery, vedoucí partnery a managing partnera.

Milan Prokopius

Milan Prokopius – Managing partner

Řídí celou naší pobočku v České republice a komunikuje s mateřskou centrálou. Má také na starosti prohlubování vztahů na mezinárodní úrovni a posilování pozice na lokálním trhu. Milan nastoupil do Mazars jako asistent ve chvíli, kdy byla naše společnost teprve v začátcích. V roce 2010 se stal jejím managing partnerem, kterým je dodnes.

Pavel Škraňka – Vedoucí partner oddělení auditu

Pavel Klein – Vedoucí partner daňového oddělení

Nicolas Candy – Vedoucí partner oddělení účetnictví a účetního poradenství

Jiří Šimek – partner oddělení auditu, Vedoucí znaleckého ústavu

Jaroslav Křivánek – Partner daňového oddělení a Vedoucí oddělení transakčního poradenství

Jana Boštíková – Vedoucí patnerka oddělení HR & Payroll Services

Zjisti více