Transakční poradenství

Podnikatelé a majitelé firem často řeší, co s firmou dál. Majitel přijde do věku, kdy by se rád věnoval jiným svým zájmům, koníčkům anebo jen třeba užil důchodu, ale nemá kolem sebe žádné nástupce. Nebo naopak, má nové nápady chuť a elán své aktivity nějak rozšířit nebo změnit. V tu chvíli přijde otázka: „A co teď?“ Přesně v ten okamžik tu jsou k dispozici naši odborníci z transakčního poradenství, aby poradili a pomohli.

Jako zaměstnanec oddělení transakčního poradenství můžeš pracovat na různých restrukturalizacích, včetně fúzí, rozdělení podniku a nebo můžeš poskytovat podporu klientovi při akvizici – buď na straně kupujícího nebo na straně prodávajícího. Na straně kupujícího budeš nejčastěji dělat důkladnou prověrku cílové (kupované) společnosti a poskytovat poradenství při sepisování smlouvy o koupi. Pokud budeš na straně prodávajícího, budeš se podílet na organizaci procesu prodeje společnosti, řízení procesu due diligence nebo třeba i komunikovat s vytipovanými investory.

Všechny úkoly jsou samozřejmě závislé na tvojí praxi a pracovní pozici. Se získáváním zkušeností a potřebných znalostí postupně poroste i tvá účast na procesu prodeje společnosti a organizaci jeho jednotlivých kroků.

POZNEJ Katku  Z NAŠEHO ODDĚLENÍ TRANSAKČNÍHO PORADENSTVÍ:

Kateřina Havlínová

Kateřina Havlínová, manažerka oddělení transakčního poradenství

Katka se věnuje daňovému poradenství přes deset let, v posledních letech se zaměřuje na problematiku fúzí a akvizic, daňové strukturování a prověrky. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a je registrovanou daňovou poradkyní u Komory daňových poradců České republiky.


Čím je pro tebe společnost Mazars jiná než ostatní firmy?

Není natolik malá, aby vás po odborné stránce neposunula dál a není natolik velká, aby se upozadily osobní vazby a spolupracovníci se navzájem neznali.

Jaké byly tvé začátky v Mazars?

V podstatě ničím zvláštní, což byl mix tolerance, trpělivosti, pochopení a důvěry nejen nadřízených, ale zejména podřízených.

Co tě nejvíc baví na transakčním poradenství a na daňovém poradenstvím jako takovém?

Různorodost. Změny. Střet názorů a hledání (a ideálně i nalezení) správného řešení. Práce se nikdy nemůže stát rutinou, v dobrém i zlém.

Jaké máš ještě profesní cíle, čeho bys chtěla dosáhnout?

Kromě sledování odborných změn, bez nichž není reálné profesi daňového poradce udržet a rozvíjet, zlepšení vnímání skutečných potřeb klienta, aby technická znalost měla praktické uplatnění.

Zjisti více