Znalectví

Náš znalecký ústav se zaměřuje především na oceňování podniků a nemovitého majetku. Nejčastěji provádíme ocenění v souvislosti s podnikovými transformacemi nebo pro účely nákupu a prodeje. Dokážeme také ocenit aktiva z oblasti IT a průmyslového vlastnictví. Jsme relativně malý tým, takže se všichni velmi dobře známe.

POZNEJ ROMANA Z NAŠEHO ODDĚLENÍ ZNALECTVÍ:

Roman Malach, manažer oddělení znalectví

Roman má v oboru oceňování dlouholeté zkušenosti a v současnosti je již několikátým rokem uplatňuje a dále rozvíjí v Mazars. Jeho specializací je oceňování podniků, na kterém se mu nejvíc líbí, že se jedná o různorodou činnost, každý podnik je jiný a tedy je jiný i každý posudek. Ale ve znaleckém ústavu dokážou ocenit v podstatě cokoliv.


Čím je pro tebe společnost Mazars jiná než ostatní firmy?

Na Mazars oceňuji především individuální přístup k zaměstnancům. I když jsme velká firma, nejsme typický korporát sešněrovaný pravidly.

Jaké byly tvé začátky v Mazars?

Oproti většině kolegů, kteří zahajují karieru v Mazars jako absolventi, jsem atypicky přišel již s více jak desetiletými zkušenostmi v oboru a znaleckým oprávněním. Protože jsem přicházel z malé firmy, byl pro mě začátek trochu složitější na adaptaci. Na druhou stranu je znalectví malé oddělení, ve kterém záleží i na osobních vztazích, které byly a doufám, že stále jsou, velmi dobré, takže si myslím, že jsem se adaptoval velmi dobře a rychle.

Co tě nejvíc baví na znalectví nebo oceňování podniků jako takovém?

Především to, že to je pestrá a tvůrčí činnost. Neexistují dva úplně stejné projekty. Takže i když je to nakonec práce s čísly, která by měla být přesná, může člověk uplatnit i určitou kreativitu.

Jaké máš ještě do budoucna profesní cíle? Kam by ses chtěl posunout?

Specifikem oceňování je skutečnost, že se tento obor stále vyvíjí, takže člověk musí získávat nové znalosti, i kdyby nechtěl. V rámci Mazars bych aktuálně chtěl zachovat kontinuitu činnosti oddělení a samozřejmě pokračovat v budování jeho dobrého jména. Protože dobré jméno je to nejhodnotnější aktivum, které je možné v oboru mít.

Zjisti více