Znalectví

Znalectví

Náš znalecký ústav se zaměřuje především na oceňování podniků a nemovitého majetku. Nejčastěji provádíme ocenění v souvislosti s podnikovými transformacemi nebo pro účely nákupu a prodeje. Dokážeme také ocenit aktiva z oblasti IT a průmyslového vlastnictví. Jsme relativně malý tým, takže se všichni velmi dobře známe.

POZNEJ ALEŠE A FILIPA Z NAŠEHO ZNALECKÉHO ÚSTAVU:

Aleš KadlečíkAleš Kadlečík, manažer znaleckého ústavu

Aleš působí v oblasti oceňování majetku sedm let. Má zkušenosti s oceňováním podniků a komerčních nemovitostí. Často se účastní odborných seminářů a zajímá se o oblast fúzí a akvizic. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut oceňování majetku.

Aleši, čím je pro tebe Mazars výjimečný?

Určitě v individuálnějším přístupu k zaměstnancům a flexibilitě. Celkově je tu uvolněná atmosféra, ve které se velmi dobře pracuje.

Jaké zde byly tvoje začátky?

Začínal jsem jako asistent oddělení oceňování. Měl jsem štěstí na dobré nadřízené, kteří ve mně probudili zájem o obor, takže jsem v něm zůstal až dodnes.

Co tě nejvíc baví na znalectví nebo oceňování podniků jako takovém?

Především rozmanitost projektů, díky kterým se člověk nikdy nedostane do rutiny.

Jaké máš ještě do budoucna profesní cíle? Kam by ses chtěl posunout?

Zvýšit tržní podíl Mazars a pochopitelně růst v rámci firemní struktury.

DSC_2725Filip Václav, senior znaleckého ústavu

Filip nastoupil na pozici asistenta znaleckého ústavu před více než čtyřmi lety a v současnosti je na pozici Seniora. Začínal u nás jako student 5. ročníku a po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze k nám nastoupil na stálo.

Filipe, čím je pro tebe Mazars výjimečný?

V Mazars jsem se seznámil se skvělými lidmi, díky kterým můžu pracovat v příjemném prostředí. Naše společnost má podle mě optimální velikost, díky které dokážeme být tvořiví a flexibilní, umíme vyřešit i komplexní problémy.

Jaké zde byly tvoje začátky?

Začínal jsem jako student 5. ročníku na VŠE. Zpočátku jsem řešil drobné problémy a jednotlivé součásti posudků. Později jsem měl možnost přispět k vnitropodnikovému oceňovacímu modelu, kde jsem mohl dát prostor své tvořivosti. Mimo jiné mě to přesvědčilo o kvalitě Mazars, po roce jsem nastoupil na plný úvazek jako člen znaleckého ústavu.

Co tě nejvíc baví na znalectví?

Baví mě různorodost problémů, které řeším. Baví mě získávání přehledu o jednotlivých oborech a hlubším chápání chodu celého hospodářství skrz fungování jeho jednotlivých dílů – podniků.

Jaké máš ještě do budoucna profesní cíle? Kam by ses chtěl posunout?

Chtěl bych pomoci rozvinout značku Mazars a růst společně s firmou. Mým osobním cílem je stát se plnohodnotným odborníkem v oblasti M&A a oceňování.

Zavřít

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.