Znalectví

Znalectví

Náš znalecký ústav se zaměřuje především na oceňování podniků a nemovitého majetku. Nejčastěji provádíme ocenění v souvislosti s podnikovými transformacemi nebo pro účely nákupu a prodeje. Dokážeme také ocenit aktiva z oblasti IT a průmyslového vlastnictví. Jsme relativně malý tým, takže se všichni velmi dobře známe.

POZNEJ ALEŠE A FILIPA Z NAŠEHO ZNALECKÉHO ÚSTAVU:

Aleš KadlečíkAleš Kadlečík, manažer znaleckého ústavu

Aleš působí v oblasti oceňování majetku sedm let. Má zkušenosti s oceňováním podniků a komerčních nemovitostí. Často se účastní odborných seminářů a zajímá se o oblast fúzí a akvizic. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut oceňování majetku.

Aleši, čím je pro tebe Mazars výjimečný?

Určitě v individuálnějším přístupu k zaměstnancům a flexibilitě. Celkově je tu uvolněná atmosféra, ve které se velmi dobře pracuje.

Jaké zde byly tvoje začátky?

Začínal jsem jako asistent oddělení oceňování. Měl jsem štěstí na dobré nadřízené, kteří ve mně probudili zájem o obor, takže jsem v něm zůstal až dodnes.

Co tě nejvíc baví na znalectví nebo oceňování podniků jako takovém?

Především rozmanitost projektů, díky kterým se člověk nikdy nedostane do rutiny.

Jaké máš ještě do budoucna profesní cíle? Kam by ses chtěl posunout?

Zvýšit tržní podíl Mazars a pochopitelně růst v rámci firemní struktury.

Zavřít

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.