Právní ujednání

Upozornění na autorská práva

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn © Mazars Group a Mazars Česká republika.

Obecné podmínky používání

Tato služba je výhradně pro vaše osobní použití. Distribuce a/nebo reprodukce textů v plném nebo částečném rozsahu pro jiné účely je v jakékoli formě zakázána. Nerespektování tohoto pravidla bude Mazars považovat za porušení autorských práv. Následně může být zahájeno občanské nebo právní řízení proti odpovědné fyzické či právní osobě.

Informace dostupné na webových stránkách Mazars nepodléhají smlouvě a mohou se průběžně a bez předběžného upozornění měnit. Služby uvedené na webových stránkách Mazars se mohou lišit od skutečně poskytovaných v daném čase a jejich poskytování může být omezeno výhradně na Českou republiku. Obsah těchto webových stránek nesmí být vykládán jako poskytování závazné poradenské nebo konzultační služby.

Mazars nenese právní odpovědnost za jakékoli problémy způsobené návštěvou nebo použitím webových stránek. Hypertextové linky poskytují přístup na webové stránky třetích stran, nad nimiž nemá Mazars kontrolu. Mazars odmítá převzetí odpovědnosti za obsah webových stránek třetích stran.

Ochrana soukromí a Osobních ÚDAJŮ

Informace o osobách a / nebo společnostech, stažené přes webové stránky Mazars – Česká republika jsou přístupné výhradně určeným zaměstnancům Mazars.

Podle francouzského zákona (o počítačích a ochraně osobních údajů č. 78-17, ze dne 6. ledna 1978) v platném znění máte právo na přístup, opravu nebo odstranění svých osobních údajů. V této souvislosti nás můžete kontaktovat písmeně na níže uvedené adrese.

Data management division
Mazars Group Communications Department
Exaltis – 61 rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense cedex – France
Tel. : +33 (0) 1 49 97 60 00
Fax. : +33 (0) 1 49 97 60 01

Editor stránek

Administrátorem těchto webových stránek je managing partner Mazars Česká republika:

Milan Prokopius
Mazars
International Business Center
Pobřežní 3
18600 Praha 8

See More