Jak wycenić dinozaura?

Jak wycenić dinozaura?

Uczestnicy ostatniego case study zorganizowanego przez Mazars na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 26 kwietnia 2018 r. mieli okazję sprawdzić, jak wyglądają rzeczywiste próby manipulacji danymi finansowymi oraz z czym na co dzień musi radzić sobie audytor.

Uczestnicy przekonali się, że rzeczywistość pracy audytora często odbiega od podręcznikowych przykładów. Temat zapasów jest niezwykle szeroki i pełen niuansów wynikających ze specyfiki działalności danej firmy. Jaką metodę dobrać? Skąd mieć pewność, że dokonało się słusznego wyboru? Jak wycenić dinozaura (i co w ogóle ma wspólnego z pracą w audycie)?

Oczywiście znając klucz do najbardziej nietypowych przypadków. W praktyczny sposób omówiła je Agnieszka Świącik, biegły rewident i Manager Działu Audytu Mazars. Na podstawie kilku ćwiczeń w Excelu przeprowadzonych na prawdziwych caseach z życia międzynarodowych audytorów uczestnicy dowiedzieli się jak:

  • firmy manipulują swoją wartością rynkową przez wybór metody wyceny zapasów?
  • sposób ujęcia zapasów wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa?
  • wycenić zapasy, niezależnie od profilu działalności spółki?

Pracując na autentycznych dokumentach, uczestnicy rozwinęli umiejętności analizy i porównania sprawozdań finansowych firm, które stosują różne metody wyceny składników aktywów i pasywów. Prawidłowe i rzetelne określenie wartości zapasów na dzień bilansowy wymaga ich znajomości, aby sprawnie identyfikować ryzyka związane z ich posiadaniem, zużywaniem czy dystrybucją. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu nie będzie to dla nich żadne wyzwanie!

jak wycenić dinozaura