Jak wycenić dinozaura?

Jak wycenić dinozaura?

Uczestnicy ostatniego case study zorganizowanego przez Mazars na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 26 kwietnia 2018 r. mieli okazję sprawdzić, jak wyglądają rzeczywiste próby manipulacji danymi finansowymi oraz z czym na co dzień musi radzić sobie audytor.

Uczestnicy przekonali się, że rzeczywistość pracy audytora często odbiega od podręcznikowych przykładów. Temat zapasów jest niezwykle szeroki i pełen niuansów wynikających ze specyfiki działalności danej firmy. Jaką metodę dobrać? Skąd mieć pewność, że dokonało się słusznego wyboru? Jak wycenić dinozaura (i co w ogóle ma wspólnego z pracą w audycie)?

Oczywiście znając klucz do najbardziej nietypowych przypadków. W praktyczny sposób omówiła je Agnieszka Świącik, biegły rewident i Manager Działu Audytu Mazars. Na podstawie kilku ćwiczeń w Excelu przeprowadzonych na prawdziwych caseach z życia międzynarodowych audytorów uczestnicy dowiedzieli się jak:

  • firmy manipulują swoją wartością rynkową przez wybór metody wyceny zapasów?
  • sposób ujęcia zapasów wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa?
  • wycenić zapasy, niezależnie od profilu działalności spółki?

Pracując na autentycznych dokumentach, uczestnicy rozwinęli umiejętności analizy i porównania sprawozdań finansowych firm, które stosują różne metody wyceny składników aktywów i pasywów. Prawidłowe i rzetelne określenie wartości zapasów na dzień bilansowy wymaga ich znajomości, aby sprawnie identyfikować ryzyka związane z ich posiadaniem, zużywaniem czy dystrybucją. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu nie będzie to dla nich żadne wyzwanie!

jak wycenić dinozaura

Zamknij

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.