CEE Design Sprint: jak uczyć się szybciej i współpracować mądrzej

CEE Design Sprint: jak uczyć się szybciej i współpracować mądrzej

Prawdopodobnie miałeś okazję przeczytać, usłyszeć, brać udział albo nawet prowadzić Framework Design Sprint, który Jake Knapp wymyślił w 2010 r. Design Sprint to dynamiczna metoda kreowania nowych konceptów i rozwiązywania problemów poprzez projektowanie, prototypowanie i testowanie pomysłów w trakcie pięciodniowego procesu.

W swojej książce “Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów” Jake wspomina, że magia dzieje się wtedy, gdy do rozwiązywania problemów używamy dużych tablic, ponieważ „nasza pamięć krótkotrwała nie jest aż tak dobra, ale nasza pamięć przestrzenna jest niesamowita” i z doświadczenia wiemy, że nie moglibyśmy się z tym nie zgodzić.

W ostatnich latach wiele organizacji przyjęło tę ideę jako narzędzie innowacji i rozwiązywania problemów, a w regionie Europy Środkowo-Wschodniej naszym głównym celem było stworzenie myślącego przyszłościowo zespołu pracowników, którzy mogą dalej kształtować kulturę Mazars i zostać Ambasadorami Innowacji.

Dlatego we wrześniu 25 naszych kolegów z 11 różnych krajów wzięło udział w 8 warsztatach online, podczas których pracowali nad ambitnymi wyzwaniami w zakresie automatyzacji i komunikacji wewnętrznej. Od poznania, czym jest framework i dlaczego stał się on wyjątkowym narzędziem, poprzez dogłębne zrozumienie problemu i jego zdefiniowanie, aż do kontynuacji tworzenia pomysłów i prototypów, a na testowaniu kończąc, nasi Mazarianie nauczyli się podejmowania krytycznych decyzji, skupiania się i pracy nad realistycznym projektem, brania pod uwagę wszystkich perspektyw i proszenia o informacje zwrotne, a także określania, czy ich pomysły tworzą wartość w dłuższej perspektywie.

To była niesamowita przygoda, a przedstawienie ich pomysłów odbyło się podczas imprezy zamykającej projekt 1 października 2021 r.  

Gratulacje dla wszystkich naszych kolegów i koleżanek zaangażowanych w projekt. Udowodniliście po raz kolejny, że zawsze jest sposób na lepsze rozwiązanie, po prostu trzeba nad nim popracować, aby je znaleźć. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na zastosowanie poznanych przez uczestników metod w naszych przyszłych projektach.

Projekt ten był realizowany dzięki wsparciu zarządu regionu CEE i głębokiemu zaangażowaniu zespołu ds. innowacji na Słowacji – Michaeli Hecht i Andrei Rybarovej, jak również głównym organizatorkom i prowadzącym – zewnętrznym ekspertkom w dziedzinie Design Thinking – Alinie Wundsam i Katharinie Kozel.

Mazars CEE Design Sprint to życie kulturą innowacji w Mazars, uczenie się nowych metod, nawiązywanie kontaktów z pracownikami z całej Europy Środkowo-Wschodniej oraz wspólne tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarach automatyzacji i komunikacji wewnętrznej – podsumowuje projekt Yulia Zaprudska, CEE HR Coordinator.